O Akademii Tenisowej

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam prowadzić naukę gry w tenisa poprzez zabawy rozwijające umiejętności dziecka w miłej i przyjaznej atmosferze.

Zajęcia z tenisa mają przygotować dzieci do uczestnictwa w kulturze fizycznej, wspierać ich wszechstronny rozwój psychomotoryczny poprzez zabawę i ćwiczenia. Na każdej jednostce lekcyjnej prowadzone są ćwiczenia kształtujące ogólną sprawność motoryczną w połączeniu z zestawami ćwiczeń tenisowych.  

Zajęcia odbywają się w klubie Ganador Sport bądź na terenie szkoły, uczniowie ćwiczą w znanym im środowisku, z rówieśnikami, co sprawia, iż lepiej się adaptują. W zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie dzieci szkolne. Lekcje prowadzone są od 3 do maksymalnie 6 dzieci w grupie.

Na zajęciach dzieci podzielone są na grupki dopasowane wiekiem i stopniem sprawności motorycznej, zajęcia trwają 55 min i odbywają się 1 bądź 2 razy w tygodniu.